František Šeda

22.09.2011 18:11

František Šeda

 

Dne 1.září 1937 je ustanoven v Kvasicích zatímní duchovní správce a výpomocný učitel František Šeda. Narodil se 5.12. 1909 v Němčičkách č. 171 u Hustopeče jako syn Hynka Šedy, malorolníka a Barbory r. Hadlíkové. Měl 5 sourozenců. Do obecné dvoutřídní školy v Němčičkách počal chodit v r. 1916 a absolvoval zde 7 let. Na českém reálném gymnáziu v Hustopečích studoval 8 let a 23.6. 1931 zde maturoval.

V těch dobách konal v tomto kraji propagační bohoslužby CČS(H) duchovní Jiří Kocan z Brna. Při návštěvě u Šedů vybídl ještě jako studenta Františka Šedu ke studiu bohosloví. Studoval pak na Husově bohoslovecké fakultě v Praze (tehdy ještě evangelické) v letech 1931/32 – 1932/33 a byl vysvěcen na jáhna CČS(H) 29. června 1933 patriarchou G. A. Procházkou ve sboru CČS(H) v Praze na Žižkově.

11.8. 1933 nabyl způsobilost k vyučování náboženství č.j. D.R. 3282 v Olomouci a zároveň byl ustanoven duchovním správcem CČS(H) v Hovoranech u Hodonína s platností od 15.7. 1933. Od 15.7. 1934 – 1.10. 1934 konal vojenskou službu.

V r. 1937 mu bylo nabídnuto místo v Kvasicích. 8.8. 1937 vykonal zde bohoslužbu na zkoušku. Při bohoslužbách obstál a dne 11.10. 1937 č.j. 6465 D.R. v Olomouci se zpětnou platností od 1. září 1937 ustanoven v Kvasicích jako zatímní duchovní správce a pomocný učitel na katechetském místě při měšťanské škole v Kvasicích.

4.8. 1940 je jmenován definitivním učitelem náboženství Církve českomoravské. 22. října 1947 je ustanoven inspektorem náboženství CČS(H) pro celý okrsek. 6.11. 1950 je převeden jako farář do duchovní správy. Od 1. listopadu 1956 je ustanoven jako farář CČS(H) v Uh. Brodě, kde sloužil až do 30.5. 1977. Zemřel v Uherském Brodu 18.6. 1989.

 

Použitá literatura:

Pamětní kniha Náboženské obce Církve československé husitské v Kvasicích.