O nás

 

Jsme otevřené společenství, žijící z milosti Boží, z milosti Kristova kříže a vzkříšení. Nechceme se pouze obracet k minulosti a čerpat jen z toho, co nám předaly předchozí generace našich členů, nýbrž toužíme být lidmi víry, kteří chápou, k čemu zde jsou a k čemu jsou posláni. Proto chceme využít svobody Božích dětí a Božích spolupracovníků na Božím díle a v rozpoznávání nových věcí, které Bůh stále tvoří, se chceme chopit vznikajících nových Božích děl v této době a v této zemi.

K tomu nám dopomáhej všemohoucí Bůh Otec, Syn i Duch svatý. Amen