RC Kalíšek

 

Dne 15. ledna 2008 byla oficiálně Mateřským centrem Kalíšek a kurzy angličtiny zahájena činnost Pastoračního a vzdělávacího střediska Náboženské obce Církve československé husitské v Kvasicích, které pod tímto názvem 12. května 2009 ukončilo svou dosavadní činnost, a zároveň vstoupilo do svého dalšího období pod novým jménem Rodinné centrum Kalíšek, které bylo téhož dne jako občanské sdružení oficiálně zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR.

Jménem Kalíšek jsme tedy původně pojmenovali mateřské centrum, a poněvadž se tento název mezi maminkami i dětmi natolik vžil, rozhodli jsme se, že toto jméno přeneseme na celé naše centrum pro rodinu. A proč zrovna Kalíšek? Kalich je totiž symbolem české reformace, k jejímuž odkazu se hlásí Církev československá husitská. A jelikož mateřské centrum a další volnočasové aktivity byly původně určeny pro ty nejmenší, jevilo se nám jako vhodné malinko zdrobnit tento symbol, aby byl přístupný dětskému myšlení. A tak vlastně vznikl název Kalíšek. Myslíme si, že je to daleko výstižnější jméno pro naše rodinné centrum, které vzniklo na půdě Náboženské obce Církve československé husitské v Kvasicích, než např. Sluníčko, Beruška, Klokánek apod.

Cíl činnosti nového Rodinného centra Kalíšek zůstává naprosto shodný s cílem dosavadního Pastoračního a vzdělávacího střediska, jak lze vyčíst ze Stanov občanského sdružení Rodinné centrum Kalíšek. Podle čl. II. těchto stanov je cílem Rodinného centra Kalíšek napomáhat Církvi československé husitské v organizování a podpoře různých mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivit pro všechny věkové a sociální skupiny občanů ČR. Hlavními aktivitami jsou výuka cizích jazyků, především jazyka anglického, zřizování a vedení mateřských center, kurzy obsluhy a práce na PC, zřizování a vedení výtvarných, sportovních a dalších zájmových kroužků, zřizování dětských hřišť a dětských koutků. Mimo tyto hlavní aktivity Rodinné centrum Kalíšek také organizuje a pořádá různé společenské akce (např. dětský den, pohádkový park, lampiónový průvod atd.) a kulturní akce (hudebního, dramatického i výtvarného charakteru), včetně akcí zaměřených především na děti a mládež, při kterých se snaží seznamovat mladou generaci se zásadami křesťanské etiky, prohlubovat vztah ke kulturním hodnotám a k přírodě.

 

Více o Rodinném centru Kalíšek na webových stránkách: www.rckalisek.cz