Miroslav Kučera

22.09.2011 18:12

Miroslav Kučera

 

Byl jmenován duchovním správcem v Kvasicích ustanovovacím dekretem diecézní rady CČS(H) v Olomouci se souhlasem Krajského národního výboru a odboru pro věci církevní v Gottwaldově pod. č.j. círk./869-56-Ma ze dne 29.10. 1956 a pod čj. D.R. 1985/56-D/3.

Narodil se 15.2. 1925 v Kunovicích u Uh. Hradiště. Vyrůstal spolu se čtyřmi sourozenci v rodině, která se jako jedna z prvních přihlásila k vznikající CČS(H). Absolvoval 5 obecných a 3 ročníky měšťanské školy a jednoroční kurz v Kunovicích. Pro dobrý prospěch mu dovolili rodičové, aby vstoupil do obchodní školy v Uh. Hradišti, kterou s úspěchem absolvoval. Poněvadž byla válka a v kancelářích nebylo výhodných možností, vypomáhal rodičům, aby snáze moli uživit svých 5 dětí. Ve volných chvílích se pilně učil hrát na housle v hudební škole v Uh. Hradišti a po třech létech při řemesle bez povinnosti návštěvy pokračovací školy si složil tovaryšskou zkoušku.

Od 1. října 1944 byl totálně nasazen jako dělník u provozu v letecké továrně „Avia“ Kunovice. 15.1. 1945 byl poslán na zákopy. Odtud však utekl, skrýval se a netrpělivě očekával osvobození. Od 1.10. 1947 – 29.9. 1949 vykonal vojenský základní výcvik.

Když církev hledala laické pomocníky z lidu, absolvoval jednoroční kurz Husovy bohoslovecké fakulty v pořadí IV. v roce 1950/51 a přihlásil se k šestiletému dálkovému studiu bohosloví v kazatelské službě v CČS(H).

Krátce na to začal působit od 15. srpna 1951 – 1. října 1953 jako kazatel CČS(H) v Kroměříži. V posledním roce pak zároveň jako duchovní správce v Kojetíně. Od 1.10. 1953 – 31.10. 1956 v Tovačově a od 1. listopadu 1956 byl přeložen do Kvasic.

Poněvadž všechny zkoušky na fakultě i během studia složil s vyznamenáním, byl 17. listopadu 1957 vysvěcen na duchovního CČS(H) olomouckým biskupem F.M. Hníkem a spolusvětiteli v Husově sboru v Kvasicích.

Ve službě faráře této náboženské obce br. Miroslav Kučera vytrval až do 8. ledna 2002, kdy pro neuspokojivý zdravotní stav odchází do důchodu. Od ledna 2002 byla pak zdejší náboženská obec administrována sestrou Mgr. Janou Chaloupkovou z Kroměříže, které vypomáhali další duchovní: Mgr. Miloš Košíček z Prostějova, ing. Pavel Pospíšil se svou ženou Mgr. Ivou Pospíšilovou z Uherského Brodu a MgA. Radana Váňová ze Zlína. Toto administrování se uzavřelo 28. června r. 2003, kdy byl vysvěcen na kněze a následně uveden v úřad faráře br. Mgr. Lubomír Pliska, kterému br. Miroslav Kučera ještě stihl předat mnohé informace, cenné rady i farářské zkušenosti. Br. farář Kučera zemřel v neděli 15. srpna 2004 v době kvasické poutě.

 

Použitá literatura:

Pamětní kniha Náboženské obce Církve československé husitské v Kvasicích.