Počátky CČS(H) Bařice

22.09.2011 18:15

 

Bařice

 

Dne 20. listopadu 1921 se zde v Bařicích konal první pohřeb s obřadem Církve československé (husitské), jejž vykonal br. duchovní B. Šustek. Bylo to poslední rozloučení s Josefem Švecem, mlynářským pomocníkem, který při sázce, kdo odnese více pytlů obilí naráz, si tak ublížil, že zemřel mlád asi ve svých 27 letech.

Několik pamětníků vypovídá, že v létě dopoledne r. 1922 sloužil rovněž B. Šustek bohoslužbu v Bařicích, a to u kříže na počátku Bařic nedaleko hostince. Dle výpovědi pamětníků se tak stalo na popud Josefa Suchánka a Františka Musila z domu č. 50. Při bohoslužbě pršelo. Účastníků bylo asi 150 a přišlo tam hodně lidí z Kvasic. Z Bařic se pak Kvasičtí ubírali přes lesík Vinohrádek i s duchovním na bohoslužbu v kvasické škole. Důvěrníkem pro Bařice byl zvolen v r. 1922 Josef Suchánek.

 

 

Použitá literatura:

Pamětní kniha Náboženské obce Církve československé husitské v Kvasicích.