Počátky CČS(H) Březnice

22.09.2011 18:16

 

Březnice

 

Koncem ledna 1929 byla do Březnice přivezena zdejší zemřelá rodačka a příslušnice CČS(H) k pohřbu. K vykonání obřadu byl pozván duchovní V. Kuba z Kvasic. Byl to zde první pohřeb Církve československé (husitské). S br. duchovním se vypravil sborovník Švenda a zpěvačky: Kubová, Hutařová Fr. (Skácelová), Janoštíková Marie. Do Březnice je přivezl autem Josef Chrastina.

Podle zpráv bylo možné očekávat nevlídné přijetí, protože místní římskokatolický farář byl proti tomuto pohřbu. Z tohoto důvodu když přijel pan Chrastina před Březnici, zastavil s poznámkou, že dál nepojede, aby mu odpůrci nepoškodili auto a mohl se v pořádku vrátit domů.

Br. farář v taláru, sborovník vedle něho a tři sestry se proto dále k domu smutku ubírali pěšky. Lidé stáli v hloučcích na návsi a nepřátelsky pohlíželi na přicházející hosty, kteří u domu smutku byli vlídně přijati. Kolem 15. hodiny zde začal obřad a po jeho skončení se pak smuteční průvod, v němž byli členové čtenářského spolku a jiných korporací, odebral směrem k hřbitovu. Během cesty se někteří odvážlivci přidružovali. Za doprovodu hudby došel průvod až na hřbitov, který byl obléhán domácími zvědavci. Obřad nebyl rušen a lidí stále přibývalo. Br. duchovní využil této situace a kázal obzvlášť dlouho. Když končil, na obloze svítil již měsíček. Tak se stal pohřební obřad zároveň i propagací CČS(H).

Při zpáteční cestě ze hřbitova se mnozí z účastníků přidružovali a dotazovali se na novou církev. Proto br. farář pokračoval v propagaci ještě v hostinci, kde byli všichni zájemci podrobně informováni. Někteří z nich se nakonec rozhodli vstoupit do Církve československé (husitské), a tak se br. duchovní ubíral se svým doprovodem domů s radostí. Dobrá věc se podařila.

 

 

K nejaktivnějším stoupencům CČS(H) v Březnici patřili Josef Doležal a řídící učitel Rudolf Hanačík. Díky nim se podařilo v létě 1930 uspořádat v Březnici bohoslužbu pod širým nebem. Do Březnice byly pro tuto příležitost vypraveny z Kvasic dva autobusy. Řídící učitel Hanačík přivítal V. Kubu jako husitského kněze. Po bohoslužbě br. Josef Doležal, první tamní příslušník CČS(H), spolu s řídícím učitelem vypisovali přihlášky do nové církve.

            Zvýšené aktivity si povšimly i římskokatolické děkanské statistiky, ve kterých se píše: „Počal sem dojížděti kněz československý“.

Bohoslužby v Březnici a ve Zlíně sloužil br. Kuba jen v r. 1930, pak se zde o bohoslužby starala NO CČS(H) v Kroměříži v rámci NO CČS(H) v Kvasicích. Po vyfaření Zlína z Kvasic se o Březnici starala NO CČS(H) ve Zlíně.

 

Použitá literatura:

Pamětní kniha Náboženské obce Církve československé husitské v Kvasicích.