Počátky CČS(H) Halenkovice

22.09.2011 18:19

Halenkovice

 

Již v r. 1922 je v korespondenci rady starších NO CČS(H) v Kroměříži jmenován důvěrníkem pro Halenkovice učitel Jan Hajda. Dne 14.5. 1922 měli Josef Štěpaník a Růžena Janišová z Halenkovic – Kržlí sňatek pod širým nebem na Nové Dědině u dřevěného kříže. Oddával je duchovní CČS(H) Urban z Kroměříže. V r. 1928 přijeli „halenkovští“ autobusem na půlnoční bohoslužbu do Kvasic.

R. 1926 byli v CČS(H) sezdáni manželé Henzlovi, kteří ze Zdounek přišli do Halenkovic. A právě před jejich domem vykonal 3. června 1934 první bohoslužbu CČS(H) v Halenkovicích br. duchovní V. Kuba z Kvasic. Bylo to před domem č. 169, a od té doby se tam konaly bohoslužby pravidelně.

O této bohoslužbě píše „Čechoslovák“ č. 36. z 6. září 1934 toto: „ … časem se stalo, že přece některé ovečky, pasoucí se na jiných lánech, než na halenkovských, z římského ovčince nenávratně vyskočily a musely být p. farářem Římskokatolické církve z kazatelny oznámeny. Malý kroužek obětavých sester a bratří se totiž usnesl, že bude bohoslužba CČS(H) též v Halenkovicích a hned podnikl první kroky. Žádost o konání bohoslužby na návsi však byla obecním zastupitelstvem, které najednou vidělo svoji víru ohroženou, zamítnuta a v římském táboře nastal poprask …. K proponovaným bohoslužbám u pomníku padlých byla starostlivými otci pozvána četnická asistence a to hned devítičlenná. Konečně bylo od konání bohoslužby u pomníku upuštěno a bylo stanoveno konat bohoslužbu v neděli po Božím těle v zahradě br. Henzla. To již halenkovský římskokatolický pan farář Tomáš Loprais, bývalý kaplan v Kvasicích a velký odpůrce CČS(H) rozhodl, že se paráda Božího těla překládá ze čtvrtka na neděli v den bohoslužeb Církve československé (husitské). Celá obec s napětím očekávala neděli 3. června. Již zrána přicházely zástupy sester a bratří ze širokého okolí a díky kázání a brožurkám pana faráře, byla větší účast na naší bohoslužbě, než na průvodu Božího těla …. Ihned po bohoslužbě bylo korunováno úsilí našich sester a bratří řadou přístupů do CČS(H)“.

 

 

Po této bohoslužbě se zde brzy začalo vyučovat též náboženství CČS(H), i když sem duchovní docházel pěšky až z Kvasic. Děti z Kržlí pak chodily do náboženství na Novou Dědinu.

V neděli svatodušní r. 1935 o 10. hod. vykonal v Halenkovicích bohoslužbu vojenský duchovní CČS(H), nadporučík Václav Man z Brna (pozdější brněnský biskup V. Janota). Při nich účinkoval pěvecký sbor z Brna z Husova sboru, Botanická 1, řízený sbormistrem Tomaštíkem, rodákem z Halenkovic (v r. 1961 byl jmenován ředitelem brněnské konzervatoře). Na tuto bohoslužbu byl z Kvasic vypraven autobus. Bohoslužbu konali: nadporučík V. Man, poručík Brychta a V. Kuba.

V r. 1936/37 se v Halenkovicích výuky náboženství CČS(H) účastnilo 14 žáků.

 

Již 27. listopadu 1919 se tajně oženil v římskokatolickém kostele v Halenkovicích Alois Spisar, profesor a teolog CČS(H) z Kroměříže u příležitosti sňatků dalších dvou římskokatolických kněží, halenkovického faráře Štofla a strážnického kaplana Hoška. Požehnal jim známý farář Fr. Hofer – Rectus, stejně tak i Spisarovu manželskému spojení s Annou Hanákovou, dotud jeho hospodyní.

 

Použitá literatura:

Pamětní kniha Náboženské obce Církve československé husitské v Kvasicích.