Počátky CČS(H) Karolín

22.09.2011 18:19

Karolín

 

Když mladá vesnička Kroměřížska Karolín prožívala 100. výročí od svého založení, rozhodli se místní občané, že za tím účelem uspořádají pěknou slavnost. Datum bylo stanoveno na 30. dubna 1922. Zahájení oslav bylo uvedeno veřejnou bohoslužbou Církve československé (husitské) u dolního kříže na počátku vesnice. Kvetoucí třešně jako bílé kytice zdobily tento památný den. Vždyť to byla první česká bohoslužba CČS(H) na Karolíně. Konal ji mladičký Bohuslav Šustek, který sem přijel až z Jarohněvic. Dechová hudba velebně doprovázela bohoslužbu a věřících i zvědavých zde bylo mnoho z celého okolí. Bohoslužba nebyla rušena a zanechala velký dojem. Radostná bohoslužebná chvíle byla dovršena křtem a přijetím novorozeňátka do nové církve. Byl to Oldřich Polášek, nar. 24.4. 1922.

 

 

Použitá literatura:

Pamětní kniha Náboženské obce Církve československé husitské v Kvasicích.