Počátky CČS(H) Otrokovice

22.09.2011 18:23

Otrokovice

 

Podle vzpomínek br. faráře Kuby byla konána první bohoslužba CČS(H) v Otrokovicích v r. 1930 před sčítáním lidu v sokolovně (podle protokolu 7. srpna). Bohoslužba byla dobře připravena a hrou na harmonium ji doprovázel br. Jar. Štanglica. Když přicházel duchovní V. Kuba k oltáři, šel před ním řídící učitel František Oharek jako kapitán v uniformě italského legionáře spolu s ostatními legionáři, kteří se postavili po bok oltáře. Po bohoslužbě pak první vyplnil přihlášku do Církve československé (husitské), do které vstoupil s celou svojí rodinou. Současně s ním vstoupili do CČS(H) i další: rodina Bedřicha Oharka, rodina Ondráčkova a Macenauerova, obě sestry Františka Oharka, učitel Ferdinand Kříž, učitelka Pavlíková a učitel Ant. Bišov. V sokole přestoupili do CČS(H) Bohumil Vrba, Albína Zapletalová, Marie Karasová, Han. Křivánek. Z řad občanů: Sobek, Lukášek, Šimek, Netuka. Mnozí z nich již před první bohoslužbou byli v CČS(H).

V roce 1930 byl pořízen na radnici jmenný seznam a bylo napočítáno 110 členů naší církve z celkového počtu obyvatel 2012. Bohoslužby se zde pak konaly pravidelně každý měsíc.

Dne 9. září se přihlásilo v Otrokovicích k vyučování náboženství CČS(H) 6 žáků. V roce 1931 se přihlásilo 17 žáků, které vyučoval br. Kuba. V r. 1933 vlivem velkého rozmachu průmyslu se přistěhovalo na Bahňák mnoho nových rodin. Počet obyvatel vzrostl na 3654, z toho bylo 206 příslušníků CČS(H).

 

 

 

Použitá literatura:

Pamětní kniha Náboženské obce Církve československé husitské v Kvasicích.