Počátky CČS(H) Strížovice

22.09.2011 18:24

Střížovice

 

Podle matričních záznamů již 10.5. 1921 křtil duchovní CČS(H) Matěj Pavlík ve Střížovicích dvojčátka Františka a Františku Strakových z domu č. 7, narozená 6.5. 1921. Kmotrou byla Marie Samohýlová z Kvasic, z ulice Hráza.

Podle jednacího protokolu NO CČS(H) v Kroměříži bylo 30.10. 1921 psáno Aloisu Vašinovi do Střížovic, že tam bude vykonána přednáška o Církvi československé (husitské), což se také podle výpovědi pamětníků stalo v hostinci u Klabalů. Matěje Pavlíka sem přivezl br. Brázdil z Trávníka na kočáře. Tak někdy na počátku listopadu 1921 večer kolem sedmé hodiny se scházeli lidé, aby si poslechli o nové církvi. Účastníků přednášky byl plný hostinec. Bylo tam též několik bratří z Kvasic. O této přednášce však věděl též kvasický římskokatolický farář A. Dokoupil, který sem přišel i se svým katechetou, aby Pavlíkovi oponoval. Občas mu skočil do řeči: „Bože, Matěji, proč mně to děláš, vzpomeň si, když jsem tě vedl k páteru Wurmovi!“ Pavlík na to: „Já nemluvím o tobě, ale o církvi, to je osobní věc, to sem nepatří…“ a pokračoval dál. Po delší části přednášky byl znovu přerušen farářem Dokoupilem, který řekl: „Mluvil si o bohatství Církve římskokatolické, Bože, Matěji, vždyť já nemám ani řádných gatí!“ Pavlík nato, že jsou to věci osobní. Při této příležitosti Pavlík vzpomněl, jaké měl nepříjemnosti, když se jako římskokatolický farář přidal k hnutí reformního duchovenstva, že mu nábytek vystěhovali z bytu do sklepa v léčebném ústavě.

I když o této přednášce nepříznivě psaly opoziční noviny, měla přednáška ohlas, což bylo vyjádřeno i tím, že se několik občanů ze Střížovic přihlásilo do Církve československé (husitské). Prvními příslušníky ze Střížovic byli: Alois Vašina a jeho rodiče Vincenc a Františka, Ladislav Straka, rodina Slavíkova, Josef a Jan Brázdilovi, rodina Bartoníkova.

Někdy uprostřed léta r. 1922, podle pamětníka Šmída z Trávníka asi v červnu, zde byla konána první bohoslužba CČS(H), kterou sloužil Bohuslav Šustek. Kolem deváté hodiny ranní se scházeli lidé ve Střížovicích u zvonice, aby se stali jejími účastníky. Bohoslužba byla konána již podle Farského liturgie a zúčastnilo se ji asi 80 občanů (též br. Šustek potvrzuje, že bohoslužba byla konána v r. 1922, a umísťuje ji do jarních nebo letních měsíců).

 

 

Použitá literatura:

Pamětní kniha Náboženské obce Církve československé husitské v Kvasicích.