Stručná historie NO CČS(H) v Kvasicích

20.09.2011 06:56

Stručná historie NO CČS(H) v Kvasicích

 

Kvasice zpočátku spadaly pod NO CČS(H) v Kroměříži. Dne 25.7. 1926 se konalo v Kroměříži valné shromáždění náboženské obce (výroční shromáždění), na kterém bylo dohodnuto a odhlasováno vyfaření Kvasic z mateřské NO CČS(H) v Kroměříži. Touto dohodou a odhlasováním tedy vznikla v r. 1926 Náboženská obec Církve československé (husitské) v Kvasicích. Státem však byla schválena až o 3 roky později. Shromáždění v Kroměříži se z Kvasic účastnil br. Josef Vrtaník a br. Karel Kliment.

Téhož roku byl v Kvasicích ustanoven katecheta. Bohoslužby vykonával br. Jiřičný a v první polovině roku mu též vypomáhal br. Diviš. Po jeho suspensi pak br. Jiřičnému vypomáhal br. Vinklárek z Přerova, br. Vitoslavský z Tovačova a také br. Hořava.

Dne 1. září 1926 pak do Kvasic nastoupil na místo katechety a duchovního Církve československé (husitské) energický a snaživý Vítězslav Kuba, který se stal prvním farářem NO CČS(H) v Kvasicích.

Dne 7. července 1929 byla svolána mimořádná valná hromada Náboženské obce Církve československé (husitské) v Kvasicích na 9 hod. ve škole za účasti 63 členů. Byl čten dopis Ústřední rady CČS(H) z 3. července 1929, že Ministerstvo školství a národní osvěty schválilo dnem 25. června 1929 pod č.j. 135282/VI – 28 zřízení samostatné Náboženské obce CČS(H) v Kvasicích. K obvodu náboženské obce náleželo z okresu Kroměříž: Bařice, Bělov, Karolín, Kvasice, Lubná, Nová Dědina, Sulimov, Střížovice, Vrbka, celý soudní okres Napajedla, celý soudní okres Zlín bez obce Březůvky.

            Tak byla NO CČS(H) v Kvasicích oficiálně schválena státem.