Vítězslav Kuba

22.09.2011 18:13

Vítězslav Kuba

 

Dne 1. září 1926 nastoupil do Kvasic na místo katechety a duchovního Církve československé (husitské) energický a snaživý Vítězslav Kuba, který se stal prvním farářem vzniklé NO CČS(H) v Kvasicích.

Vítězslav Kuba se narodil 24.5. 1904 v Pňovicích jako druhorozený syn Františka Kuby, rolníka v Pňovicích č. 22 (dříve okres Litovel, dnes okres Olomouc) a jeho manželky roz. Hubáčkové. V letech 1915-1922 studoval na reálném gymnáziu v Litovli. V r. 1922 odchází na pětiletou pravoslavnou bohosloveckou akademii sv. Sávy v Jugoslávii. Zde studoval v letech 1922 – 1925 a maturoval 12.6. 1925. Duchovním otcem v čase studií mu byl vladyka Gorazd (Matěj Pavlík). Na kněze byl vysvěcen 4.7. 1926 v Olomouci biskupem Dr. J. R. Stejskalem.

Od 1.11. 1925 do 4.7. 1926 působil jako jáhen v Tovačově, v náboženské obci, která byla krutě postižena pravoslavnou krizí. Od 4.7. 1926 zde sloužil jako farář. Dne 1.9. 1926 nastoupil do Kvasic jako katecheta a duchovní, ale 1.10. 1926 byl povolán na vojenské cvičení. Náboženská obec CČS(H) v Kvasicích se ho dožadovala zpět, takže byl 1. dubna 1927 propuštěn, ale na přání diecézní rady se vrátil do Tovačova a zůstal tu do 31.8. 1927. Teprve 1.9. 1927 se znovu vrací do Kvasic a úspěšně zde působil jako farář a katecheta až do 31.8. 1937.

Na vlastní žádost pak br. duchovní Vítězslav Kuba odchází 1. září 1937 jako katecheta do Olomouce. Náboženská obec jej nerada ztratila, neboť 10 let pracoval v Kvasicích se vší intensitou, svědomitě a poctivě, o čemž svědčí, že ani církevní úřady ani náboženská obec neměly proti němu nejmenších stížností.

V. Kuba bydlil v Kvasicích v domě č. 201 dnes naproti sýpce JZD, pak v domě č. 80 na staré poště v Horní ulici, kde také úřadoval. Dne 1.8. 1932 se přestěhoval do Husova sboru, který byl za jeho působení postaven.

 

Ve své službě pak br. duchovní Vítězslav Kuba pokračoval takto:

Od 1.9. 1937 – 28.2. 1946 jako katecheta a duchovní v Olomouci.

Od 28.2. 1946 – 31.12. 1949 jako katecheta a duchovní v Hodolanech.

Od 1.1. 1950 – 28.2. 1950 jako farář v Troubelicích.

Od 1.3. 1950 - 1.12. 1961 jako farář ve Šternberku

Od 1.12. 1961 byl farářem v Olomouci až do roku 1967.

Za jeho působení ve Šternberku byl také zbudován tamější sbor. R. 1961 byl členem diecézní rady.

 

Použitá literatura:

Pamětní kniha Náboženské obce Církve československé husitské v Kvasicích.