Historie CČSH

Vznik a vývoj Církve československé - počátky

18.09.2011 21:57
Vznik a vývoj Církve československé (husitské)               Církev československá husitská (do roku 1971 Církev československá) byla vyhlášena na plánovaném sjezdu Klubu reformních kněží 8. ledna 1920. Tomuto vyhlášení však...

Historie Církve československé husitské ve stručnosti

18.09.2011 21:56
Církev československou (husitskou) vyvolali k životu naši duchovní otcové 8. ledna 1920. Byli to reformní římskokatoličtí kněží, kteří vědomě navázali na středověkou husitskou (utrakvistickou) církev, která byla zakázána po bitvě na Bílé Hoře (r. 1620). Naši otcové si uvědomili, že...