Víra ČCSH

Víra našich sborů

25.09.2011 14:32
Víra našich sborů   Vírou našich sborů rozumíme duchovní obsah, jímž naši věřící žijí, který vyznávají ve svých bohoslužebných shromážděních a jímž je určeno hlásání Božího slova z našich kazatelen.   Patříme k lidu Kristovu   Lid Kristův je lid Boží...