Víra NO

Víra našich katechumenů

20.09.2011 06:57
Náboženská obec Církve československé husitské v Kvasicích   KŘESTNÍ VÍRA (katechumenů)   Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a...