Pravidelná setkání

Naše pravidelná setkání jsou otevřená všem: věřícím různých vyznání i nevěřícím, hledajícím i těm, kteří jen tak ze zvědavosti přiběhnou.

 

 

Bohoslužby

Jsou pro nás radostným setkáním se vzkříšeným Pánem ve zvěstovaném slovu a v svátosti večeře Páně. V tomto dění a jednání bije srdce církve. Proto jsou bohoslužby nejhlubším a nejvlastnějším životem církve, tím nejdůležitějším, nejnaléhavějším, a nejslavnějším, co se vůbec na zemi může dít.

 

Každou neděli v 8.00 hod. v Husově sboru v Kvasicích.

Každou 2. neděli v měsíci ve 13.30 hod. v Halenkovicích v prostorách obecního úřadu.

Každou 2. neděli v měsíci v 15.00 hod. v Napajedlích v evangelické modlitebně.

3. neděli v září, na Štědrý den a Velikonoční pondělí v 10.00 hod. na Žlutavě v prostorách obecního úřadu.

 

 

Dětské bohoslužby

Jsou určeny především pro rodiče s dětmi a jsou přizpůsobeny dětskému myšlení a jejich věku.

 

Každou 1. neděli v měsíci v 10.00 hod. v Husově sboru v Kvasicích.

 

 

Biblické hodiny

Jsou místem lidského setkávání, sdílení, vzájemného obohacení, povídání a rozjímání nad Biblí - Knihou knih. Umožňují hlubší vhled do jednotlivých starozákonních a novozákonních knih Písma svatého, biblických příběhů a témat, což je pro nás odrazovým můstkem pro následnou aplikaci do našich konkrétních životů. Tak zakoušíme, že Bible je stále živou knihou, že se nám stává vskutku slovem Božím.

 

Každou 1. středu v měsíci v 17.30 hod. v Husově sboru v Kvasicích ve společenské místnosti rady starších.

 

 

Biblický kroužek aneb biblické hodiny pro děti

Jejich cílem je seznámit děti s biblickými příběhy Starého a Nového zákona, se životem a učením Pána Ježíše Krista i jeho apoštolů, a tím i se zásadami křesťanské etiky.

 

Každé pondělí v 16.30 hod. v Husově sboru v Kvasicích ve společenské místnosti Rodinného centra Kalíšek.

 

 

Schůze rady starších

Jsou pravidelným setkáním bratří a sester v Kristu nesoucích odpovědnost za fungování a správu naší náboženské obce po stránce duchovní, organizační, ekonomické, hospodářské i modlitební.

 

Každou 2. středu v měsíci v 17.30 hod. v Husově sboru v Kvasicích ve společenské místnosti rady starších.

 

 

Přípravy ke svátostem a osobní rozhovory

Kdykoliv a kdokoliv můžete požádat o udělení svátostí, přijetí požehnání, přijmout povzbuzení, poprosit o rozhovor o víře, nebo odevzdat prosby k přímluvné modlitbě.

 

 

Návštěvy nemocných

Nebojte se požádat, ozvěte se. Rádi Vás navštívíme.

 

 

Sbírky humanitární pomoci – sběr šatstva

Konají se vždy 2x do roka ve spolupráci s Diakonií Broumov, na jaře a na podzim. Sledujte sekci Kalendář akcí, venkovní nástěnku, popřípadě poslouchejte obecní rozhlas.

 

 

Volnočasové aktivity

viz Rodinné centrum Kalíšek: www.rckalisek.cz v sekci Nabídka programů.