Archiv článků

Lubomír Pliska

22.09.2011 18:12
Lubomír Pliska   Bratr farář Lubomír Pliska se narodil 19. března 1975 v Ostravě v rodině tvořené převážně nevěřícími nebo vlažnými katolíky. Jen jeho babička Sidonie Plisková byla evangelička. O víře nebo o církvi se v jeho rodině nehovořilo. Přesto o sobě tvrdí, že Boží...

František Šeda

22.09.2011 18:11
František Šeda   Dne 1.září 1937 je ustanoven v Kvasicích zatímní duchovní správce a výpomocný učitel František Šeda. Narodil se 5.12. 1909 v Němčičkách č. 171 u Hustopeče jako syn Hynka Šedy, malorolníka a Barbory r. Hadlíkové. Měl 5 sourozenců. Do obecné dvoutřídní školy...

Víra našich katechumenů

20.09.2011 06:57
Náboženská obec Církve československé husitské v Kvasicích   KŘESTNÍ VÍRA (katechumenů)   Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a...

Stručná historie NO CČS(H) v Kvasicích

20.09.2011 06:56
Stručná historie NO CČS(H) v Kvasicích   Kvasice zpočátku spadaly pod NO CČS(H) v Kroměříži. Dne 25.7. 1926 se konalo v Kroměříži valné shromáždění náboženské obce (výroční shromáždění), na kterém bylo dohodnuto a odhlasováno vyfaření Kvasic z mateřské NO CČS(H)...

Husův sbor

20.09.2011 06:54
Slavnost kladení základního kamene Husova sboru v Kvasicích 29. června 1928   Bylo krásné slunné červnové jitro. Kolem osmé hodiny se ubírali od Tlumačova slavnostní hosté, kteří byli uvítáni bratry a sestrami z Kvasic hned u mostu, jenž spojuje břehy řeky Moravy. Na tomto místě se počal...

Vznik a vývoj Církve československé - počátky

18.09.2011 21:57
Vznik a vývoj Církve československé (husitské)               Církev československá husitská (do roku 1971 Církev československá) byla vyhlášena na plánovaném sjezdu Klubu reformních kněží 8. ledna 1920. Tomuto vyhlášení však...

Historie Církve československé husitské ve stručnosti

18.09.2011 21:56
Církev československou (husitskou) vyvolali k životu naši duchovní otcové 8. ledna 1920. Byli to reformní římskokatoličtí kněží, kteří vědomě navázali na středověkou husitskou (utrakvistickou) církev, která byla zakázána po bitvě na Bílé Hoře (r. 1620). Naši otcové si uvědomili, že...
Záznamy: 21 - 27 ze 27
<< 1 | 2 | 3