Archiv článků

Počátky CČS(H) Nová Dědina

22.09.2011 18:23
Nová Dědina               Prvním místem, kam zaletěla jiskra tvořící se Církve československé (husitské) v obvodu pozdější náboženské obce Kvasické, byla Nová Dědina. Tamější rodák br. Vojtěch Dočkal, toho času pobytem...

Počátky CČS(H) Lubná

22.09.2011 18:20
Lubná   Byl svátek Božího těla, 10 dnů po Hodu Božím svatodušním r. 1922. Na křižovatce ve Vrbce se sešly dva průvody věřících Církve československé (husitské). S jedním přicházel br. duchovní Bohuslav Šustek s bratry a sestrami z Kvasic, Sulimova, Karolína, z Bařic a...

Počátky CČS(H) Karolín

22.09.2011 18:19
Karolín   Když mladá vesnička Kroměřížska Karolín prožívala 100. výročí od svého založení, rozhodli se místní občané, že za tím účelem uspořádají pěknou slavnost. Datum bylo stanoveno na 30. dubna 1922. Zahájení oslav bylo uvedeno veřejnou bohoslužbou Církve československé (husitské) u...

Počátky CČS(H) Kvasice

22.09.2011 18:19
  Kvasice               Dne 19. září 1920 sloužil br. duchovní Matěj Pavlík propagační bohoslužbu pro Církev československou (husitskou) v Kvasicích u Lípy svobody naproti římskokatolické faře za doprovodu dechové hudby...

Počátky CČS(H) Halenkovice

22.09.2011 18:19
Halenkovice   Již v r. 1922 je v korespondenci rady starších NO CČS(H) v Kroměříži jmenován důvěrníkem pro Halenkovice učitel Jan Hajda. Dne 14.5. 1922 měli Josef Štěpaník a Růžena Janišová z Halenkovic – Kržlí sňatek pod širým nebem na Nové Dědině u dřevěného kříže....

Počátky CČS(H) Březnice

22.09.2011 18:16
  Březnice   Koncem ledna 1929 byla do Březnice přivezena zdejší zemřelá rodačka a příslušnice CČS(H) k pohřbu. K vykonání obřadu byl pozván duchovní V. Kuba z Kvasic. Byl to zde první pohřeb Církve československé (husitské). S br. duchovním se vypravil...

Počátky CČS(H) Bělov

22.09.2011 18:16
Bělov               Podobně jako na Nové Dědině se i v Bělově stal Čtenářský spolek prostředím, v němž byla vychovávána generace zralá pro nově vznikající Církev československou (husitskou). Předsedou této kulturní...

Počátky CČS(H) Bařice

22.09.2011 18:15
  Bařice   Dne 20. listopadu 1921 se zde v Bařicích konal první pohřeb s obřadem Církve československé (husitské), jejž vykonal br. duchovní B. Šustek. Bylo to poslední rozloučení s Josefem Švecem, mlynářským pomocníkem, který při sázce, kdo odnese více pytlů obilí naráz, si...

Vítězslav Kuba

22.09.2011 18:13
Vítězslav Kuba   Dne 1. září 1926 nastoupil do Kvasic na místo katechety a duchovního Církve československé (husitské) energický a snaživý Vítězslav Kuba, který se stal prvním farářem vzniklé NO CČS(H) v Kvasicích. Vítězslav Kuba se narodil 24.5. 1904 v Pňovicích jako druhorozený...

Miroslav Kučera

22.09.2011 18:12
Miroslav Kučera   Byl jmenován duchovním správcem v Kvasicích ustanovovacím dekretem diecézní rady CČS(H) v Olomouci se souhlasem Krajského národního výboru a odboru pro věci církevní v Gottwaldově pod. č.j. círk./869-56-Ma ze dne 29.10. 1956 a pod čj. D.R....
Záznamy: 11 - 20 ze 27
<< 1 | 2 | 3 >>