Počátky náboženské obce

Počátky CČS(H) v kroměřížském okresu

22.09.2011 18:26
Počátky Církve československé (husitské) v kroměřížském okresu     První česká mše v kroměřížském okresu               První česká mše v kroměřížském okresu byla konána ve Zlámance tamním...

Počátky CČS(H) Žlutava

22.09.2011 18:26
Žlutava   Dne 23. dubna 1922 na Žlutavě v horním hostinci, kde byl hostinským pan Konečný, bývalý legionář, konal přednášku pro Církev československou (husitskou) Jaromír Hoffner, čímž zde připravoval půdu pro novou církev. První bohoslužbu zde sloužil 30. července 1922 br. duchovní...

Počátky CČS(H) Tlumačov

22.09.2011 18:25
Tlumačov               Na popud rady starších v Kroměříži pozval Vojtěch Kadlčík, malíř v Tlumačově, duchovního CČS(H) br. Stejskala z Kroměříže, který sloužil první bohoslužbu Církve československé (husitské) na...

Počátky CČS(H) Strížovice

22.09.2011 18:24
Střížovice   Podle matričních záznamů již 10.5. 1921 křtil duchovní CČS(H) Matěj Pavlík ve Střížovicích dvojčátka Františka a Františku Strakových z domu č. 7, narozená 6.5. 1921. Kmotrou byla Marie Samohýlová z Kvasic, z ulice Hráza. Podle jednacího protokolu NO CČS(H)...

Počátky CČS(H) Sulimov

22.09.2011 18:24
Sulimov   Též v Sulimově vykonal br. duchovní B. Šustek bohoslužbu, a to dne 25. června 1922 za velké účasti. Bohoslužba se konala u Skopalů ve vratech k tomu účelu vyzdobených a zorganizoval ji br. Antonín Šiška ze Sulimova. Dechová hudba byla z Nové...

Počátky CČS(H) Nová Dědina

22.09.2011 18:23
Nová Dědina               Prvním místem, kam zaletěla jiskra tvořící se Církve československé (husitské) v obvodu pozdější náboženské obce Kvasické, byla Nová Dědina. Tamější rodák br. Vojtěch Dočkal, toho času pobytem...

Počátky CČS(H) Otrokovice

22.09.2011 18:23
Otrokovice   Podle vzpomínek br. faráře Kuby byla konána první bohoslužba CČS(H) v Otrokovicích v r. 1930 před sčítáním lidu v sokolovně (podle protokolu 7. srpna). Bohoslužba byla dobře připravena a hrou na harmonium ji doprovázel br. Jar. Štanglica. Když přicházel duchovní V. Kuba...

Počátky CČS(H) Lubná

22.09.2011 18:20
Lubná   Byl svátek Božího těla, 10 dnů po Hodu Božím svatodušním r. 1922. Na křižovatce ve Vrbce se sešly dva průvody věřících Církve československé (husitské). S jedním přicházel br. duchovní Bohuslav Šustek s bratry a sestrami z Kvasic, Sulimova, Karolína, z Bařic a...

Počátky CČS(H) Halenkovice

22.09.2011 18:19
Halenkovice   Již v r. 1922 je v korespondenci rady starších NO CČS(H) v Kroměříži jmenován důvěrníkem pro Halenkovice učitel Jan Hajda. Dne 14.5. 1922 měli Josef Štěpaník a Růžena Janišová z Halenkovic – Kržlí sňatek pod širým nebem na Nové Dědině u dřevěného kříže....

Počátky CČS(H) Karolín

22.09.2011 18:19
Karolín   Když mladá vesnička Kroměřížska Karolín prožívala 100. výročí od svého založení, rozhodli se místní občané, že za tím účelem uspořádají pěknou slavnost. Datum bylo stanoveno na 30. dubna 1922. Zahájení oslav bylo uvedeno veřejnou bohoslužbou Církve československé (husitské) u...
1 | 2 >>